* T.C. İçişleri Bakanlığımızın son genelgesi çerçevesinde kongrelerimiz online olarak 
    17 ve 18 Aralık 2020 tarihlerinde gerçekleşmiştir.

Kongre Daveti

                                                                    
Prof. Dr. Seval AKGÜN
Prof. Dr. Rashid Bin Khalfan AL ABRI,
MD, FRCS, MBA
Her ne kadar işçi kavramı 18.yy’daki sanayi devrimi ile birlikte tanımlansa da işçi ve iş sağlığı ile ilgili çalışmalar insanlık tarihi kadar eski bir döneme denk gelmektedir. Yaşam ve sağlık hakkının gelişiminin bir parçası olarak iş ilişkilerinde ve işyerlerinde hayata geçirilen iş sağlığı ve iş güvenliği kavramı sosyal devlet ilkesinin en temel bileşenlerinden birini temsil etmektedir.  
Dünya Sağlık Örgütü ile Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) İş Sağlığı ve Güvenliğini (İSG), “Tüm mesleklerde çalışanların bedensel, ruhsal, sosyal iyilik durumlarını en üst düzeye ulaştırmak, bu düzeyde sürdürmek, çalışanların çalışma koşulları yüzünden sağlıklarının bozulmasını önlemek, çalışma sırasında sağlığa aykırı etmenlerden oluşan tehlikelerden korumak, fizyolojik ve psikolojik durumlarına en uygun mesleksel ortamlara yerleştirmek ve bu durumları sürdürmek, özet olarak işin insana ve her insanın kendi işine uyumunu sağlamak” olarak tanımlamıştır. İş sağlığı ve güvenliği kavramı, İşçi sağlığı ve iş güvenliği kavramından farklı olarak, “tehlikelerin önlenmesinin yanında risklerin öngörülmesi, değerlendirilmesi ve bu riskleri tamamen ortadan kaldırabilmek ya da zararlarını en aza indirebilmek için yapılacak çalışmaları da içermektedir”. Evrensel anlamda iş sağlığı ve güvenliği; henüz bir tehlike oluşmamış, kurumda bir arıza oluşmamışken bile işletmede oluşabilecek tehlikelerin ve risklerin öngörülerek bunların kabul edilebilir olup olmadığına karar verme çalışmalarını da beraberinde getirmektedir.
Türkçe